Om oss

I kommunen är vi tre rödakorskretsar som verkar i olika delar av kommunen. Östrabykretsen verkar i den delen av kommunen och har främst insamlingsverksamhet, men också en del verksamhet för äldre och Läxhjälp på grundskolan. Västerstadskretsen har också inriktning på äldre. Hörbykretsen har secondhand-butiken inne i Hörby tätort, besöksverksamhet på äldreboende i liten omfattning, Läxhjälp på Älvdalsskolan, ordnar utbildning/information i första hjälpen och har dessutom insamlingsverksamhet. Utöver detta finns också en förstahjälpen-grupp som verkar över stora delar av länet och de frivilliga kommer från både Hörby och andra kommuner. Du kan läsa mer om våra verksamheter under rubriken "Verksamheter".

Är du nyfiken och vill veta mer - kontakta oss gärna. E-postadresser finns under rutan "Kontakta oss".