Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

De olika verksamheterna bedrivs av sammanlagt cirka 30 frivilliga/volontärer. Många finns i vår secondhandbutik som är öppen på onsdagar och lördagar. Några finns på Älvdalsskolan och hjälper eleverna där. Vi har också en liten besöksverksamhet, som vi vill ska bli större och syftet är då att minska ofrivillig ensamhet. Några gånger om året ordnas sammankomster för äldre.

Fler gånger om året arrangeras förstahjälpen-kurser dels med inriktning på vuxna dels med inriktning på barn som råkat illa ut. Kontinuerligt kan man anmäla sig till övningstillfällen för att repetera sina HLR-kunskaper - med tillgång till övningsdockor och handledare kan man då träna hos Röda Korset i Höör. Föreningar eller andra sammanslutningar kan få egna genomgångar av förenklad första hjälpen.

Till kretsen finns också en förstahjälpengrupp knuten, som verkar över sydöstra delen av Skåne.