Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesgruppen

Besök på häkten och säkerställande av intagnas rättigheter är en central del i Röda Korsets verksamhet, såväl i Sverige som internationellt. Enligt internationell rätt ska den som frihetsberövats behandlas humant och ha rätt att ta emot besök från Röda Korset.

Häktesgruppen besöker intagna på häkten Kronoberg och Huddinge i Stockholm. Vårt uppdrag är att vara en medmänniska. Vi prioriterar intagna med restriktioner, då de sitter isolerade och oftast utan kontakt med världen utanför. Vi har en stor språkbredd bland våra frivilliga och kan idag genomföra samtal med intagna på flera språk.

 

Folkrättskretsen

Folkrättskretsen är en krets i Stockholm som arbetar brett med folkrättsliga-, sociala- och migrationsrelaterade-frågor, framförallt genom stöd till utsatta grupper. Folkrättskretsen bedriver verksamheter så som besök på förvar och häkte, samhällsinformation till nyanlända, efterforskning och familjeåterförening samt språkträning.