Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap Södermalm

Stockholm

Arbetar med att utbilda krisstödjare och samordna Röda Korsets krisberedskapsarbete på Södermalm.