Folkrättsinformation

Vi sprider kunskap om humanitär rätt.

Folkrättsinformation

Samhällsinformatörena

Stockholm

Gruppen har sin verksamhet vid ABF-utbildning på Liljeholmen. Vi är tre personer i gruppen och två av oss finns där varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och julledighet). Vi försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag.

Exempel på några ärenden under året:

• Kontakta socialförvaltning, skatteförvaltning, försäkringskassa, facklig organisation

• Förklara myndighetsbeslut, hjälpa till att överklaga • Kontakta sjukvårds- och tandvårdsinstitutioner

• Hjälpa till att fylla i blanketter av olika slag

 • Besvara frågor om medborgarskap och anhöriginvandring

 • Tipsa om språkträning, kompisprojekt och läxhjälp.

De mest akuta problemen kring arbete och bostad kan vi tyvärr inte hjälpa till med, men vi har under året haft en del kontakter med enskilda arbetsgivare och företrädare för Hotellhem. Antalet besökare varierar, vanligen 2-5 per gång. Vi inleder ofta med en kort presentation av verksamheten i SFI:s introduktionsklass. En kort rapport skrivs varje vecka och denna skickas till styrelsen.

Vill du kontakta oss hör av dig till frivilligledare Kristina Lennartsson e-post: kristina.lennartsson@ownit.nu