Folkrättsinformation

Vi sprider kunskap om humanitär rätt.

Folkrättsinformation

Samhällsinformatörena

Samhällsinformatörerna

Röda Korsets södermalmskrets ansvarar för verksamheten Samhällsinformatörerna. Verksamheten bedrivs vid ABF-utbildning på Liljeholmen och frivilliggruppen består idag av fyra personer. Två av oss finns där varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och julledighet). Vi försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag, t.ex. 

  •  hur man kontaktar socialtjänsten, Skatteverket, Försäkringskassan, facklig organisation m.m
  •  innebörden i ett myndighetsbeslut och hur man går till väga för att överklagar.
  • hur man kontaktar sjukvårds- och tandvårdsinstitutioner,
  • hur man fyller i blanketter av olika slag,
  •  vad som gäller för medborgarskap och anhöriginvandring,
  • hur man kan få tillgång till språkträning, kompisprojekt och läxhjälp.

Antalet besökare varierar, vanligen 2-5 per gång. En kort rapport skrivs varje vecka och denna skickas till Södermalmskretsens styrelse.

Vill du kontakta oss hör av dig till frivilligledare Gunborg Johanson, E-post gunborg.k.johansson@gmail.com