Träna svenska

Språkcafé/Läxhjälp boendet Personnevägen 93 Västertorp

Verksamheten vänder sig i första hand till de boende på Personnevägen 93, men alla är välkomna.

Måndagar 18.00- 19.30