Föreningsinformation

På den här sidan hittar du information om
Verksamhetsberättelser
Utbildningar
Styrelsen
Företagssamarbeten

Utbildningar

Vi vill erbjuda dig utbildningar och diskussionsmöjligheter som stärker dig i ditt frivilliguppdrag. Våra utbildningar riktar sig till alla medarbetare (frivilliga, förtroendevalda, anställda, praktikanter och medlemmar) i samtliga rödakorskretsar och Röda Korsets Ungdomsförbund.

På grund av coronapandemin har vi fått ställa om och alla de kurser vi erbjuder sker för tillfället digitalt. Ett urval av de kurser som erbjuds under 2021 presenteras nedan.

Rödakorskunskap

Obligatorisk för alla medarbetare. Grundkursen för rödakorsare. Kursen är det första steget för dig som vill engagera dig som frivillig inom Röda Korset. Du får lära dig mer om Röda Korsets unika mandat – som är en del av den internationella humanitära rätten, Röda Korsets idé och grundprinciper, organisation och verksamheter samt skydds- och organisationsemblemet - det röda korset.
Datum: Kan utföras när som helst. Klicka här för anmälan.

Första hjälpen – för att kunna rädda liv

Obligatorisk för alla medarbetare. Bygger på enkla metoder för att lära sig grunderna i första hjälpen. Första hjälpen är en livräddande kunskap och en medmänsklig handling. Vi tror att alla kan lära sig enkla första hjälpen färdigheter som kan göra människor bättre förberedda att hjälpa någon som är sjuk eller skadad. Det finns två kurser, "Första hjälpen vuxen" och "Första hjälpen barn". Klicka här för datum och anmälan.

Att mötas i vardag och kris, med psykologisk första hjälpen 

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen. Klicka här för datum och anmälan.

Du hittar fler spännande utbildningar här.

Företagssamarbeten

Uppsala rödakorskrets uppdrag är att ge hopp och rädda liv i Uppsala och i världen. För att kunna göra det krävs det att vi är många som agerar. Därför samarbetar Uppsala rödakorskrets gärna med andra aktörer som vill göra samma sak.

 

Styrelsen

Styrelsen för Uppsala rödakorskrets består av:

  • Ingegerd Palmér, ordförande
  • Ulf Lundström, vice ordförande
  • Christina Johansson, kassör
  • Cecilia Anshelm
  • Christina Dahlmann
  • Kabir Khan

Du kan kontakta Uppsala rödakorskrets styrelse genom: 
Ingegerd Palmér, ordförande, styrelsen.uppsala@redcross.se