Om oss

Säfflebygdens rödakorskrets

Säfflebygdens rödakorskrets bildades i februari 2022 genom en sammanläggning av de tidigare kretsarna Säffle, Svanskog och Värmlandsnäs. Rödakorsverksamheten i Säffle med omland har en lång historia där det längre tillbaka fanns rödakorskretsar inom varje församling. Förankringen i bygden är fortsatt viktig och styrelsen består av ledamöter som tidigare var aktiva i de tre sammanslagna kretsarna.

Svanskogs rödakorskrets har ombildats till en rödakorsgrupp. I Svanskog bedrivs social verksamhet som adventskaffe för det särskilda boendet m.m.

Idag bedriver Säfflebygdens rödakorskrets främst en välbesökt Second handbutik på Sundsgatan 18. Traditionell bössinsamling sker naturligtvis och den är som på så många andra ställen litet särskilt aktiv under Världens barn kampanjen.

Tillsammans med Svenska kyrkan och Säffle kommun har rödakorskretsen även väntjänstverksamhet.