Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Kullencafé

Nordmaling

Kontakta verksamheten

Ulla Rosenberg Helmerson

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Cykling utan ålder

Nordmaling