Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Umeå

Alla som sitter frihetsberövade är inte lika. En sak har de dock gemensamt, de har under kortare eller längre tid skiljts från sina närmaste och fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Isoleringen innebär stor påfrestning för den intagne med funderingar över sin egen livssituation men även för sin familj och sin framtid. Röda Korsets besöksverksamhet syftar till att besökarna bryter ensamheten för en stund och kan ge hopp om en bättre framtid. Som besökare möter man människan bakom brottet som en neutral samtalspartner. Besöket bidrar till att tiden i häktet eller på anstalten samt övergången till friheten blir lättare. Besöken baseras helt och hållet på medmänsklighet och att skapa förtroende och trygghet i samtalet.