Verksamheter

Lokal krisberedskap

Flyktingmottagande

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Umeå

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integration

Umeå

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Praktikantprogrammet

Umeå

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Stella

Umeå

Träna svenska

Träna Svenska

Umeå