Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Stella

Umeå

Verksamheten riktar sig enbart till kvinnor som varit
utsatta för våld i nära relation.

Kontakta verksamheten

Trine Munkvold

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integration

Umeå

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Praktikantprogrammet

Umeå