Verksamhet för hälsa och gemenskap

Integration

Umeå

Röda Korset i Umeå arbetar även på olika sätt med intergrationsfrämjande insatser. Det handlar om allt från att stödja träning i det svenska språket, hjälp med läxor till att få stöd i mer specifika behov. Vi har även en Restoring Family Links-grupp som arbetar med efterforskning av nära anhöriga till personer som har flytt till Sverige, detta enligt Genèvekonventionerna. Våran Sesam-verksamhet riktar sig till ungdomar där man kan få hjälp i ens vardag i allt från NGL till fritidsaktiviteter. 
Vill du veta mer och komma i kontakt med oss? Maila till info@umeakretsen.se eller ring 090 205 96 00