Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Stöd till äldre och ensamma

Karlsborgs rödakorskrets bedriver besöksverksanhet i samverkan med Karlsborgs kommun sedan 2014. Besöksverksamheten utökades senare med promenader på Haganäset.