Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet Töreboda

Töreboda

Vi besöker äldreboendet Björkängen, bakar och bjuder de boende på eftermiddagskaffe, ofta med musikmedverkan. Vi har också frivilliga som besöker äldre och ensamma i deras hem.

Kontakta verksamheten

Töreboda Rödakorskrets

Telefon:

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Medföljarservice