Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Medföljarservice

Töreboda rödakorskrets har ca 15 frivilliga som kan följa med som medföljare/ledsagare till tandläkare, vårdcentral och sjukhus. 2019 var frivilliga från vår krets medföljare vid 77 uppdrag.

Kontaktperson: Gun-Marie Sandgren
tel. 0506-122 29 / 0738-11 62 29

Kontakta verksamheten

Gun-Marie Sandgren