Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Töreboda rödakorskrets har utbildade personer som ställs till förfogande vid en ev. kris.

Kontakta verksamheten

Töreboda Rödakorskrets

Telefon: