Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Fredsberg-Bäck rödakorskrets har prioriterat arbetet med lokal krisberedskap, där Röda Korset har en viktig roll i samverkan med kommunen, räddningstjänsten, polisen m fl.

"RR-Röda ryggsäckar" har placerats på strategiska platser i kretsen. Ryggsäckarna har ett innehåll som kan komma till användning vid mindre olyckor eller större kriser i närområdet. En enskild kan agera , och kommunens krisledning kan begära hjälp från Röda Korsets beredskap som en stöttning i ett krisläge. En ansvarig person med ersättare har utsetts för varje ryggsäck. Dessa personer har utbildats i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning.

Kontaktperson: Göran Johansson tel. 0506-712 62

Både Moholms rödakorskrets och Töreboda rödakorskrets har utbildade personer som ställs till förfogande vid en ev. kris.

Kontaktpersoner:

Ann Lindeberg tel. 070-999 65 48. (för Moholm)

Monika Karlsson tel. 0506-520 07 (för Töreboda)

Jan-Olov Petersson tel. 0506-104 43 (för Töreboda)

Töreboda Röda Korskrets stödjer Vårdcentralen i Töreboda vid de vaccinationer som genomförs varje höst. De frivilliga från kretsen ställer upp med att informera och ordnar kösystem för de som skall vaccineras. Personalen på Vårdcentralen är mycket tacksamma för stödet, vilket innebär att de kan koncentrera sig på att enbart vaccinera.

Jag vill tacka de frivilliga i kretsen som ställer upp.

Jan-Olov Petersson

Kontakta verksamheten

Monika Karlsson