Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du göra skillnad? Bli frivillig hos oss!

Plats: Helsingborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Helsingborgs rödakorskrets bedriver verksamhet för människor som behöver stöd i grundläggande samhällsrådgivning och samhällsorientering. Verksamheten syftar till att stärka människors förmåga att hitta svar på sina frågor, bygga tillit till befintliga institutioner, samt vara en samtalspart i svåra frågor och erbjuda saklig och korrekt information. Som frivillig finns du tillhands och förklarar och guidar till säkra hänvisningar. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att: 

  • agera utifrån Röda Korsets grundprinciper och riktlinjer. 
  • ansvara för genomförandet av uppdragets innehåll utifrån regler och policys. 
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • enligt överenskommelse delta på uppdragets träffar, minst två per månad.
  • vara aktiv minst en termin. 
  • följa Röda Korsets regler och policys.

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

  • kunna prata och förstå svenska och engelska, fler språkkunskaper är meriterande. 
  • kunna skilja på egna och andras behov.
  • vara lugn och stabil i ditt bemötande.   

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Hanna Lood


hanna.lood@redcross.se


Ansök