Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Nationella upplysningsbyrån

Genèvekonventionernas bestämmelser, och Svenska Röda Korsets ansvar för den humanitära rätten, kommer till uttryck genom den författning som reglerar den så kallade nationella upplysningsbyrån, förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar mm rörande krigsfångar och andra skyddade personer.
Genèvekonventionernas bestämmelser, och Svenska Röda Korsets ansvar för den humanitära rätten, kommer till uttryck genom den författning som reglerar den så kallade nationella upplysningsbyrån, förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar mm rörande krigsfångar och andra skyddade personer.

I väpnade konflikter som Sverige deltar i, ska Nationella upplysningsbyrån registrera och rapportera de krigsfångar och civila frihetsberövade som finns i Sveriges våld. Syftet är att ingen ska försvinna i samband med konflikten och att den frihetsberövades familj ska få vetskap om fångenskapen och kunna ta kontakt. På statens uppdrag ansvarar vi för att bemanna och upprätta byrån.

Regeringen beslutar om när byrån ska upprättas och när dess verksamhet ska upphöra. Byrån kan också upprättas i andra fall om staten och Röda Korset är överens om att det behövs och är eniga om vilka byråns uppgifter i sådant fall ska vara. En rådgivande delegation med representanter för Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Regioner medverkar i förberedelserna.