Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stipendium för sjuksköterskor

Är du sjuksköterska i behov av vila och rekreation? Då kan du söka stipendium från Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation.
Är du sjuksköterska i behov av vila och rekreation? Då kan du söka stipendium från Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation.

Du har möjlighet att söka tre gånger om året: 1 februari, 1 maj och 31 oktober är sista ansökningsdagarna varje år.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Ansökan

 • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild ansökningsblankett.
 • Observera att det i ansökningen ska framgå vad du som söker stipendium önskar använda stipendiet till (ange den typ av hälsofrämjande aktivitet du är i behov av).
 • Om du som söker är sjukskriven ska läkarintyg bifogas. Om läkarintyg inte kan lämnas ska skriftlig referens från behandlande läkare, eller annan professionell referensperson bifogas.
 • Ansökan måste alltid innehålla något av följande: läkarintyg, skriftlig referens eller intyg att du arbetat på en avdelning för patienter med covid-19.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda samt att efterfrågade dokument ska bifogas.
 • Sökanden som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts, detta görs via återrapporteringsblankett som erhålls i samband med utskick av svarsbrev.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för hälsofrämjande aktiviteter. Stipendiet kan inte gå till:

 • Studier.
 • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall.
 • Semesterresor.
 • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, som till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
 • Sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) kan inte söka stipendiet.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökanden. Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som är pensionerade att få stipendium.

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten Box 175 63, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari,  1 maj respektive 31 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Datum för poststämpel gäller. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta oss

Har du frågor?

Om du har frågor kontaktar du stiftelseansvarig på ekonomienheten vid Svenska Röda Korset.