Stora och små händer håller i varandra

Stipendium för sjuksköterskor

Stipendium för sjuksköterskor

Är du sjuksköterska i behov av vila och rekreation? Då kan du söka stipendium från Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation.

Du har möjlighet att söka tre gånger om året: 1 februari, 1 maj och 31 oktober är sista ansökningsdagarna varje år.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Ansökan

 • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i digitalt på särskild ansökningsblankett (längre ned på sidan).
 • Observera att det i ansökningen ska framgå vad du som söker stipendium önskar använda stipendiet till (ange den typ av hälsofrämjande aktivitet du är i behov av).
 • Om du som söker är sjukskriven ska läkarintyg bifogas.
 • Ansökan måste alltid innehålla ett aktuellt tjänstgöringsintyg (fås från din arbetsgivare/ HR avdelning).
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda samt att efterfrågade dokument ska bifogas.
 • Sökanden som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts, detta görs via återrapporteringsblankett som erhålls i samband med utskick av svarsbrev.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för hälsofrämjande aktiviteter. Stipendiet kan inte gå till:

 • Studier.
 • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall.
 • Semesterresor.
 • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, som till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
 • Sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) kan inte söka stipendiet.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökanden.

Stipendiet kan erhållas enbart en gång.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 maj, 31 oktober respektive 1 februari för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta oss

Har du frågor?

Om du har frågor kontaktar du stiftelseansvarig på ekonomienheten vid Svenska Röda Korset.

Visa andra kontaktvägar

Fyll i den här blanketten

Tack för din ansökan!

Detta är bekräftelsen på att vi har mottagit den, något bekräftelsemejl kommer inte att skickas.

Din ansökan kommer att behandlas och du kommer få ett svar via brev.

Kontaktuppgifter

Har du sökt och fått detta stipendium tidigare?

Obs! Stipendiet kan bara erhållas 1 gång.

Obs! Stipendiet kan bara erhållas 1 gång.

Obs! Du kan bara söka stipendiet om du är under 67 år.

Obs! Du kan bara söka stipendiet om du är under 67 år.

Anställning*

Är du just nu sjukskriven?*

Steg 3

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer här.

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer här.

Kontakta oss

Har du frågor?

Om du har frågor kontaktar du stiftelseansvarig på ekonomienheten vid Svenska Röda Korset.

Visa andra kontaktvägar