Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över utkast till lagrådsremiss ”Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier”. Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige, asylprocessen och etableringen i samhället. Svenska Röda Korset möter ensamkommande barn och ungdomarna i våra verksamheter varje dag och vi har på nära håll följt de förändringar som skett både i samhället och inom lagstiftningen och aktivt arbetat för att lyfta de risker vi sett. 

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar lagrådsremissens förslag till förändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka att även andra personer med tidsbegränsade tillstånd – som ska försöka kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd – drabbas särskilt hårt av den rådande arbetsmarknaden och anser därför att det vore önskvärt om de föreslagna reglerna om halvtidsstudier och subventionerade anställningar skulle gälla även för dessa grupper.
  • Svenska Röda Korset förordar förslaget att försörjningskravet ska kunna anses uppfyllt om utlänningen kan försörja sig genom inkomster från anställning eller näringsverksamhet i kombination med studiemedel för studier på halvtid samt att en yrkesintroduktionsutbildning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. 
  • Svenska Röda Korset anser att det hade varit välkommet om även andra typer av subventionerade anställningsformer, såsom lönebidragsanställningar, skulle avses då det annars finns en risk att exempelvis personer med funktionsvariation diskrimineras.
  • Svenska Röda Korset vill i denna del även uppmärksamma ungdomar i särskilt utsatt situation, till exempel personer med PTSD, trauma, funktionsnedsättningar eller liknande, som inte har samma förutsättningar att uppfylla kraven och därför är det av särskilt vikt att det finns en humanitär grund för uppehållstillstånd som kompletterar det nu föreslagna, såsom de tilläggsförslag som tidigare presenterats av regeringen.

 

Läs hela remissvaret (PDF)