Alla måste få tillgång till vaccin

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

I Sverige har vi turen att bo i ett land med god vaccintillgång. Vi har väl fungerande infrastruktur kring vaccinering och våra invånare har generellt sett och i global jämförelse hög tilltro till myndigheter och vaccin. Lena B Hansson är policyrådgivare på Svenska Röda Korset internationella avdelning. Hon har lång erfarenhet av humanitärt arbete. Enligt henne är det långt ifrån läge att andas ut.

– Nej, tyvärr är faran långt ifrån över. I många delar av världen sprids viruset mycket snabbt och nya varianter av viruset dyker upp. Tillgången på sjukvård och inte minst vaccinering är extremt orättvist fördelad i världen. Och även i Sverige finns grupper som har svårt att få tillgång till vaccinering, säger Lena B Hansson.

Hon fortsätter: 
– Bor du i ett rikt land, kommer du bli vaccinerad 27 gånger snabbare än om du bor ett fattigt. Världens fattigaste länder har bara fått tillgång till två procent av Covid-vaccinen. Rika länder sitter på tillräckligt många doser för att vaccinera sina befolkningar många gånger medan många länder kämpar för att få tillgång till vacciner och tiotusentals människor dör. Vill vi få bukt med pandemin är det här en helt ohållbar situation.

Ojämn vaccinfördelningen en väckarklocka

Det kommer dagligen rapporter om ohejdad smittspridning och allt mer smittsamma virusmutationer. Den ojämna vaccinfördelningen är en väckarklocka som påminner om att vi inte har råd att lämna någon utan skydd. Global vaccinering är det enda sättet att stoppa pandemin som har enorma konsekvenser över hela världen. Länder med vaccinlager måste sälja eller dela sina miljontals övertaliga doser antingen direkt eller via det globala vaccinationsprogrammet COVAX.

– Stater och läkemedelsföretag behöver ta ett större ansvar för att hitta lösningar för att alla kan bli vaccinerade. Det är inte bara en fråga om anständighet och solidaritet, ingen är säker förrän alla är säkra, slår Lena B Hansson fast.

Svenska Röda Korsets katastrofreserv stöttar vaccinarbete i frontlinjen

Just nu jobbar miljontals hälsoarbetare och rödakorsvolontärer för att nå dem med allra störst behov. De jobbar ofta mot klockan och med mycket begränsade resurser. För att stötta deras arbete har Svenska Röda Korset gått in med fem miljoner kronor ur Röda Korsets katastrofreserv. Detta för att stötta IFRC:s arbete med Covid-19-vaccinationer över hela världen. Människor i isolerade och marginaliserade samhällen måste få den hjälp som de så väl behöver, det är avgörande. Men för att bygga upp människors förtroende i vaccinationskampanjer på lång sikt behövs också social mobilisering, opinionsbildning och riskkommunikation. Det här är en särskilt stor utmaning i konfliktdrabbade länder.

– De fem miljoner kronor ur Svenska Röda Korsets katastrofreserv är jätteviktiga för att stötta dem som jobbar i frontlinjen. Vårt arbete kompletterar COVAX-mekanismen som levererar vaccin till länders huvudstäder. Men enbart vaccin räcker inte. Vaccinet måste hela vägen in i armen på dem som behöver det bäst. Det finns många hinder på vägen, inte minst brist på tillit som är ett globalt hinder för breda vaccinationsinsatser. Här spelar Röda Korsets lokala representanter en enormt viktig roll. De har en stark förankring i lokalsamhället, och är ofta nyckeln för att lyckas mobilisera människor.

Viktiga politiska val kan göra skillnad

Svenska Röda Korset och hela den Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen i 192 länder arbetar outtröttligt för att fortsätta stödja ansträngningarna att kontrollera spridningen av coronaviruset. Vår roll är att bidra till att vaccinet når ända ut i minsta stad och by, världen över. Att vara en del av en humanitär och rättvis lösning på Covid-19 pandemin. Många viktiga politiska val kvarstår och kan göra skillnad mellan en framgångsrik, rättvis världsomfattande strategi och en utökad kamp mot Covid-19. Förutom att leverera vacciner till länder krävs ytterligare viktiga steg för att säkerställa att dessa vacciner når samhällen och åtaganden så att rättvis Covid-19-vaccinering kan bli verklighet i varje land.


Jamaica - vaccinationstäckning

Eftersom vaccinationstäckningen i Jamaica är bland de lägsta i Nord- och Sydamerika, har Jamaikanska Röda Korset (JRC) trappat upp ansträngningarna för att stötta den nationella vaccinationsutrullningen. Målet är att uppnå myndigheternas mål om att vaccinera 65% av befolkningen senast i mars 2022.

Personal och volontärer från Jamaikanska Röda Korset har samverkat med lokalsamhällen kring vaccinering sedan augusti 2021. Till exempel har man genomfört en undersökning om hur människor ser på covid-19-vaccination och där fått en viktig inblick i ursprungsbefolkningens kunskap, inställning och uppfattning om vaccination.

JRC har också tagit fram en stor mängd offentligt kommunikationsmaterial för att bidra till att bygga förtroende för vaccinationer och minska vaccinmotståndet. Röda Korsets team har dessutom skjutsat vaccinmottagare till och från vaccinationscenter och försett dem med relevant skyddsutrustning, snacks och vatten. 


Libyen -
vaccinationstäckning

Sedan maj 2021 har Libyska Röda Halvmånen ett avtal med libyska smittskyddsinstitutet för att stötta utrullningen av covid-19-vaccinering, med särskilt fokus på logistiskt stöd och dialog med lokalsamhällen. Fler än 600 volontärer har deltagit i medvetandegörande kampanjer och jobbar med att uppmuntra människor att vaccinera sig samt besvara frågor om vaccinet.  

 

Personal och volontärer från 23 lokalkretsar stöttar smittskyddsinstitutet direkt genom att hjälpa till med registrering och datainsamling. Flera av Röda Halvmånens sjukvårdskliniker används som vaccinationsplatser, särskilt i södra delarna av landet.

 

Här är våra rekommendationer för att nå en mer rättvis tillgång till Covid-19-vaccinering:

  • Stater med full tillgång till vacciner, och de företag som producerar Covid-vaccinerna, måste göra mer för att överbrygga den geografiska klyftan av vaccintillgången. För att uppnå rättvis vaccinering krävs snabba donationer av vaccindoser och finansiering av det globala vaccinsamarbetet COVAX, ökad teknik- och kunskapsöverföring och brådskande förhandlingslösningar inom Världshandelsorganisationens regelverk som bromsar vaccinproduktionen.
  • Traditionellt marginaliserade grupper, såsom papperslösa migranter och flyktingar, måste ges rättvis och effektiv tillgång till nationella vaccinationskampanjer.
  • Finansieringen av vaccinering kan inte sluta med själva vaccinerna. Det krävs en hel del ansträngningar för att gå från leverans av vaccin till en flygplats till en spruta i armen. Röda Korset behöver ytterligare finansiering för att fortsätta vårt unika lokalt förankrade arbete med att nå hela vägen fram till de som behöver skydd.
  • Rödakors- och rödahalvmåneföreningar runtom i världen bör inkluderas i alla faser av nationella vaccinationsplaner, med vår långa erfarenhet av att mobilisera människor och lokalsamhällen i vaccinationskampanjer kan det vara avgörande för att nå hela vägen fram.
  • Bra riskkommunikation är avgörande och det verktyg som tagits fram av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Världshälsoorganisationen och FN:s barnfond behöver användas brett för att sätta människan och lokalsamhället i centrum.
  • Ett antal stater har uttryckt sitt intresse för att utveckla ett nytt internationellt avtal för pandemiberedskap. De måste se till att detta strukturellt införlivar rättvis fördelning, inkludering och involvering av lokalsamhällen redan från planeringsfasen, stöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt engagerade volontärer. Ett avtal måste även ta itu med de hinder som har identifierats under denna pandemi. Här kan Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsens erfarenheter av katastroflagstiftning och katastrofpolicy samt vår stödjande roll tas till vara.

IFRC har tagit fram en plan för att bidra till för en rättvisare tillgång till vaccinering som består av fem delar. Dessa är i korthet:


PÅVERKAN.
Påverka för en jämlik tillgång till COVID-19-vaccin.
Tillit. Bygg tillit och acceptans för COVID-19-vaccinering i lokalsamhället och hjälp till att hantera förväntningar.

STÖTTA. Stötta distribution av COVID-19-vaccin till sjukvården och stötta sjukvården under vaccininsatser.

NÅ UT. Nå ut till marginaliserade människor och samhällen.
bibehåll. Se till att bibehålla övriga vaccinationsprogram.

Läs mer om IFRC:s plan här (PDF)