Allt fler personer lever i ovisshet om vad som har hänt deras familjer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

För många innebär julen och stora helger att få vara med sina nära och kära. Men i en värld där krig och förföljelse varje dag tvingar 44 000 personer att lämna sina hem så ser verkligheten inte ut så för många människor. Krig och katastrofer gör att familjer splittras, i flyktens kaos riskerar de äldre att lämnas kvar, barn tappas bort och syskon separeras.

Barns rätt till sina föräldrar och rätten till ett familjeliv finns fastslagen i folkrätten. Enligt den ska också staterna underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas. Röda Korset har arbetat i 150 år för att hjälpa till att återförena människor som splittrats till följd av krig och flykt. Vintern 2018 efterforskar internationella Röda Korset 100 000 saknade personer globalt. Det är den högsta siffran på över ett decennium. I Sverige har vi sett en stor ökning av antalet ärenden där personer saknar nära anhöriga. Vi har i dag nästan 2 000 öppna efterforskningsärenden gällande över 7 000 saknade anhöriga. 53 av dessa ärenden finns i Örebro län. Den stora majoriteten av de personer som kommer till oss för att hitta en nära anhörig är barn och unga vuxna.

Att inte veta vad som hänt med en saknad förälder, barn eller partner är oerhört plågsamt. Det är en situation som inte erbjuder någon form av avslut utan ett konstant pendlande mellan hopp och förtvivlan som gör det svårt att gå vidare i livet. Många satsar allt de har för att försöka få information om vad som hänt. Och man slutar inte att leta, eller att hoppas. Ännu saknas, och eftersöks tusentals familjemedlemmar efter krig som tagit slut för länge sedan. I Sverige finns människor som letar efter anhöriga som försvann under Bosnienkriget och i Sydkorea väntar 57 000 familjer på att få träffa sina släktingar som de separerades från under kriget 1950-talet.

2017 avslutades 190 av våra ärenden med ett besked till personen i Sverige att dess familjemedlem hade återfunnits. I den siffran ingår både ärenden där vi har lokaliserat personen och där anhöriga hittat varandra på egen hand samt ärenden där den efterforskade personen har bekräftats vara död. Det blir allt svårare att hitta den som saknas, bland annat eftersom vi ser att alltfler har tappat kontakten på den farliga resan över Medelhavet. I dag saknas eller dör så mycket som en av 18 personer på den centrala rutten över Medelhavet. Många av deras anhöriga kommer aldrig få ett svar på vad som hänt deras nära och kära.

Att hjälpa människor att återförenas med sina familjer, eller åtminstone få visshet om var de är eller vad som har hänt dem, är lika viktigt för Röda Korset som att ge mat och tak över huvudet till de som befinner sig mitt i det kaos som det innebär att leva i en väpnad konflikt eller på flykt. I Sverige har vi 200 volontärer från Malmö till Luleå som arbetar med att familjer ska få klarhet i vad som hänt deras närstående. En sådan grupp finns i Örebro.

Margareta Wahlström, ordförande 

Gunnar Ström, ordförande Region Mellan, Värmlands och Örebro län