Familjeåterförening får inte bli det ni offrar

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Den 24 november 2015 kallade den dåvarande regeringen till pressträff för att presentera en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Vi var många som överraskades av innehållet.

Bara en månad tidigare hade sex riksdagspartier gemensamt beslutat om inskränkningar i migrationslagstiftningen för att ”skapa ordning och reda i mottagandet”. Nu frångicks den blocköverskridande överenskommelsen och politiken skärptes både dramatiskt och plötsligt.

Den tillfälliga lagen begränsade bland annat rätten till familjeåterförening kraftigt. Den har lett till att det i Sverige nu finns ett stort antal människor, många från Syrien, som flytt krig och fått uppehållstillstånd men som tvingas leva splittrade från sin familj under flera år. I deras avslagsbeslut hänvisas till att det anses rimligt att familjeåterförening får vänta tills den tillfälliga lagen går ut i juli 2019.

I upptakten till valrörelsen gjordes ett antal politiska utspel om att förlänga den tillfälliga lagen eller göra den permanent. Just nu pågår en komplicerad regeringsbildning som dragit ut på tiden. Politikens inriktning för de kommande fyra åren förhandlas.

Jag har tre medskick och en uppmaning till samtliga politiker i Sveriges riksdag.

  • De humanitära konsekvenserna av att neka människor familjeåterförening är stora.

Röda Korset konstaterade i en rapport i höstas att inskränkningarna i rätten till familjeåterförening leder till att barn och föräldrar splittras under flera år.

Den tillfälliga lagen leder till att barn blir kvar i svåra förhållanden i flyktingläger och i tredjeland ofta tillsammans med en förälder, och att en annan förälder i Sverige missar sitt barns uppväxt. Lagen leder också till att kvinnor drabbas hårdare än män eftersom de har svårare att nå upp till de tuffa försörjnings- och bostadskraven. Att lång tids separation skapar lidande för barn och familjer kan var och en förstå.

  • Det finns inget som visar att den tillfälliga lagen är huvudorsak till minskningen av antalet asylsökande, vilket ju var lagens syfte.

Regeringen har inte gjort någon utvärdering för att ta reda på om den tillfälliga lagen faktiskt har haft effekt.

Röda Korset konstaterar i vår rapport att minskningen snarare beror på införandet av gräns- och id-kontroller och EU:s avtal med Turkiet.

Nyligen konstaterade också Migrationsverket i en egen konsekvensanalys att en återgång till tidigare gällande regler för familjeåterförening skulle ge ”marginellt fler” asylsökande om läget i omvärlden fortsätter att se ut som det gör i dag.

  • En fortsatt begränsad rätt till familjeåterförening skulle inte vara rättssäker.

Nyligen kom en dom från Migrationsöverdomstolen i ett mål där en 8-årig pojke i tidigare instans nekats rätten att återförenas med sina föräldrar som är kvar i krigets Syrien.

Domen är viktig eftersom den slår fast att två år i detta och liknande fall är en för lång tid för barn och föräldrar att vara ifrån varandra utan att det kan anses som en kränkning av Europakonventionen och barnkonventionen.

Det här fallet är ett exempel på att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i många fall gör bedömningar i familjeåterföreningsprocesser som inte är förenliga med de konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Bland annat beror det på att förarbetena till den tillfälliga lagen är bristfälliga och inte lämnar någon vägledning till rättstillämparen.

Slutligen min uppmaning: Låt inte människors rätt att återförenas med sin familj återigen bli ett politiskt offer. De splittrade familjerna förtjänar bättre.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset