Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korset ser med stor oro på att man funderar på att gå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd och beslutet kommer att få stora humanitära konsekvenser. Enligt nuvarande regelverk krävs permanent uppehållstillstånd för att kunna få familjeåterförening. Genom att införa tillfälliga uppehållstillstånd kan möjligheten till familjeåterförening, som är en av få lagliga vägar till Sverige, försvåras. Vi vet att familjemedlemmar till människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige ofta kan befinna sig i krig och konflikt med fara för eget liv och hälsa, men inga möjligheter att ta sig hit.

Röda korset ser också andra negativa konsekvenser med att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Det handlar om flera saker:

Integrationsprocessen försämras

Trygghet är fundamentalt för att en framgångsrik integration. Att oroa sig för vad som händer ens familj och att inte veta om, eller när, man kan få leva ihop igen. Eller att leva under hotet att ens tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att dras in om man inte lyckas.

Båda sakerna försvårar för den som kommit till Sverige att koncentrera sig på att lära sig språket, utbilda sig eller ta sig in på arbetsmarknaden. Röda korsets arbete med behandling av traumatiserade och torterade flyktingar och asylsökande visar också att ständig oro kan bidra till svår psykisk ohälsa, vilket ökar behovet av specialiserad vård.

Det är redan i dag svårt att återförenas med sin familj

Rätten att förenas med sin familj har begränsats under de senaste åren och det är redan i dag svårt för många familjer att återförenas. Du kan endast bli återförenad med make/maka samt gemensamma barn under 18 år.

Dessutom är det ofta en oerhört svår och komplicerad process som innefattar administrativa, praktiska och formellt höga krav. Det är din familj som måste ansöka genom att ta sig till en svensk ambassad eller konsulat, vilket i många fall innebär en lång och riskfylld resa till ett grannland eller helt enkelt omöjliggör att man ens kan lämna in en ansökan.

Många gånger är det barn som på egen hand måste genomföra denna resa för att överhuvudtaget ha en möjlighet att få återförenas med sin mamma eller pappa i Sverige.

Den administrativa bördan på Migrationsverket ökar

Migrationsverket har redan i dag stora utmaningar med att få ner väntetiderna. Erfarenheterna av tillfälliga uppehållstillstånd är att de brukar bli permanenta på sikt.

I praktiken innebär det att Migrationsverket kommer att göra dubbla utredningsprocesser vilket påverkar människor negativt samtidigt som en redan tyngd myndighet får en ännu större administrativ börda att bära.

De som väntar på att få återförenas är många gånger människor, som precis som sina anhöriga i Sverige, har ett skyddsbehov. Många av dem är redan på flykt med hopp om att få återse sina nära. Ofta är det samma människor som utan möjlighet till familjeåterförening skulle tvingas sätta sig i livsfarliga båtar för att ta sig över Medelhavet i jakt på säkerhet och för möjligheten att få leva tillsammans med sin familj. Därför bör regeringen och oppositionen hålla fast vid regeln om permanenta uppehållstillstånd.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset