Klimatbesluten vid COP26 avgör om vi ska kunna begränsa lidandet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

 

Världen är långt ifrån att klara klimatmålen och det är de allra fattigaste som drabbas hårdast. Som världens största humanitära skyddsnät hanterar vi klimatförändringarnas enorma effekter på människors liv redan nu. Röda Korsets miljoner volontärer är på plats före, under och efter klimatkatastrofer som drabbar människor världen över. Drastiskt minskade växthusgasutsläpp måste paras med omfattande satsningar på att hantera de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatrelaterade katastrofer har fram till idag påverkat 139 miljoner människor. 14 av de 25 mest klimatutsatta länderna är dessutom i krig och konflikt. Omfattande satsningar behövs för att förbereda oss på att hantera de enorma humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Ännu värre kommer det att bli om inte ord blir till handling. Idag beräknas 108 miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp – 2030 uppskattas denna siffra ha stigit till 200 miljoner människor.

Hur mycket läget kommer att förvärras beror på hur mycket utsläppen minskar. Men även med nollutsläpp i morgon, garanterar tidigare utsläpp en fortsatt allvarlig uppvärmning med svårt mänskligt lidande som följd. Det går inte att välja mellan att minska utsläppen och att göra nödvändiga anpassningar för att möta konsekvenserna av klimatförändringarna – båda behövs.

Som humanitär organisation lever och verkar vi i ett helt nytt normalläge. Ökat klimatbistånd för omställning och minskade utsläpp är inte nog, Sveriges regering måste också vara en stark röst för satsningar på att bemöta de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Snabba och omfattande förändringar behövs för att vi ska kunna leva med klimatförändringarna och undvika de allra värsta konsekvenserna av lidande och nöd. De som redan nu lever vid klimatförändringarnas frontlinje behöver omedelbart stöd att anpassa sin vardag. Att svara mot katastrofer när de redan inträffat är inte nog.

Röda Korsets krav inför COP26:

  1. Drastiskt minska växthusgasutsläpp och samtidigt hantera de humanitära konsekvenserna

Utöver konkreta åtaganden för att nå en radikal minskning av utsläpp av växthusgaser och målen i Parisavtalet krävs krafttag för att ta itu med de enorma humanitära behov som uppstår till följd av klimatförändringarna.

  1. Fokusera på de mest utsatta, de fattigaste och de som påverkas mest

Motståndskraften måste byggas av och med människor som påverkas, annars riskerar vi att utgå från behov som inte finns - och osynliggöra verkliga behov. Engagerade människor behöver stöd i att anpassa sina lokalsamhällen.

  1. Finansiering för anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser i de mest utsatta länderna

Befolkningar i många av de länder som påverkas idag står även inför andra utmaningar som extrem fattigdom, konflikt eller dålig hälsa. Samtidigt har världens fattigaste människor bidragit allra minst till klimatförändringarna.

  1. Investera i planerade, föregripande och tidiga katastrofinsatser

Det går att förutse och agera på nära förestående katastrofer, men också katastrofer och kriser till följd av klimatförändringarna på decenniers sikt. Det kräver mer långsiktiga klimatprognoser och att olika typer av bistånd - såsom utvecklings- och klimatbistånd – också agerar på dessa prognoser och samverkar med det mer akuta humanitära biståndet.

Svenska Röda Korset och hela vår samlade globala organisation står redo att göra vad vi kan för att möta denna enorma humanitära utmaning. För många människor är klimatkrisen redan en del av vardagen. Deras livsvillkor kommer bara fortsätta att förvärras. Åtgärder behövs omedelbart för att mildra klimatkrisens effekter på världens mest utsatta. COP26 är en möjlighet att minska skadan. Det är en möjlighet världens ledare nu måste ta! 

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande Svenska Röda Korset