Lag om tortyrbrott kan inte vänta

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Återigen har den internationella dagen mot tortyr passerat och alltjämt saknar Sverige en lag om särskilt tortyrbrott.

I våra verksamheter möter vi varje dag människor som utsatts för tortyr. Detta är en av de grövsta och mest avskyvärda kränkningar en människa kan utsättas för. Tortyrens själva avsikt är att bryta ner kropp, psyke, personlighet och social förmåga med syfte att tvinga fram bekännelser eller som en form av bestraffning. Tortyr ger ofta livslånga trauman för dem som blivit utsatta, men även för familj och anhöriga och det drabbar samhället i stort.

Rätt till erkännande

Bland nyanlända från Syrien uppgav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr, enligt en forskningsstudie som utfördes av Röda korsets högskola för tre år sedan. Det är vår bestämda uppfattning att drabbade skulle vara betjänta av en bättre svensk lagstiftning med ett särskilt tortyrbrott som ger en tydligare rätt till erkännande och upprättelse.

Sverige har återkommande kritiserats av FN:s tortyrkommitté (CAT) för att inte leva upp till de straffbestämmelser kopplat till tortyr som ingår i FN:s Tortyrkonvention. Vi skulle önska att det var annorlunda.

Skulle ske förra mandatperioden

Sedan 2015 finns genom utredningen ”Ett särskilt tortyrbrott” tydliga förslag på hur ett tortyrbrott skulle kunna införas i svensk lag. Men trots justitieminister Morgan Johanssons (S) uttalade intention att lägga fram en proposition under förra mandatperioden har detta ännu inte skett.

Viktigt för offren

Svenska Röda korset vill att regeringen prioriterar frågan genom att sända en proposition till riksdagen där ett särskilt tortyrbrott föreslås. Inför det kommande dialogmötet med CAT skulle Sverige på detta sätt även sända tydliga signaler internationellt att Sverige står upp för mänskliga rättigheter och arbetar konkret mot straffrihet för internationella brott.

Frågan om upprättelse och att förövare kan ställas till svars är viktig för många av dem vi möter. Vi vet utifrån möten med berörda att det rättsliga erkännandet av det brott man utsatts för – tortyr – är betydelsefullt.

Vi har tagit vårt ansvar

För dem som överlever tortyr kan det handla om att vara en röst för de som inte överlevt eller som sitter kvar i fängelse där de utsätts för tortyr, där man vill uppmärksamma de brott som begåtts både mot en själv och mot andra. Att kunna erkännas som brottsoffer för tortyr kan även bidra till att undanröja en egen känsla av skuld.

Svenska Röda korset arbetar vidare med stöd till drabbade. Vi erbjuder rehabilitering och stöd till torterade, vi arbetar för en rättssäker asylprocess där hänsyn tas till personers berättelser om tortyr, vi ger stöd till familjeåterförening, vi öppnar våra mötesplatser och verksamheter för alla som vill delta.

Vi tar vårt ansvar. Det är dags att regeringen tar sitt.

Publicerad i Altinget 28 juni 2019