Nu måste Sverige sluta att splittra familjer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Den nya riksdagen behöver utforma en human migrationslagstiftning.

En polariserad valrörelse är till ända. Vi förväntar oss att partierna nu tar sig ur sina låsta positioner och att den nyvalda riksdagen tar ansvar för utformningen av en långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning inför att den tillfälliga begränsningslagen går ut nästa sommar. Rätten till asyl och familjeåterförening måste garanteras.

Flera partier har öppnat för en förlängning av den tillfälliga lagen i väntan på att en långsiktig lagstiftning finns på plats. Att det ansågs förenligt med svenska konventionsåtaganden att göra långtgående inskränkningar i rätten till familjeåterförening motiverades med att den tillfälliga lagen endast skulle gälla ”under en begränsad tid”. Lagen har även gjort det svårare för både barn och vuxna att få uppehållstillstånd på humanitära grunder.

En eventuell förlängning kräver därför att reglerna justeras. Särskilt två perspektiv är av största vikt: 

  1. I Sverige finns människor som flytt krig och som levt splittrade från sin familj i flera år, många från Syrien. I deras avslagsbeslut hänvisas till att de måste vänta till den tillfälliga lagen går ut. Varje nytt politiskt utspel skakar om deras liv. En förlängning av lagen skulle förlänga ovissheten om de någonsin kommer att få återförenas. Det är oacceptabelt att dessa familjer ska fortsätta leva splittrade. Rätten till familjeåterförening måste garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige. Försörjningskrav som i praktiken försvårar eller omöjliggör familjeåterförening måste ses över.
  2. I dag har vi en situation där exempelvis svårt sjuka barn utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl. Den tillfälliga lagens bestämmelse om uppehållstillstånd på grund av ”ömmande omständigheter” är alltför snäv och otydlig. Det måste finnas utrymme i lagen att ta hänsyn till hälsoskäl och andra personliga omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser för såväl barn som vuxna.

Detta är absoluta minimikrav för en anständig migrationslagstiftning vid en förlängning av den tillfälliga lagen. Vi vill betona att när det gäller såväl familjeåterförening som uppehållstillstånd av humanitära skäl ligger ansvaret för lagstiftningens utformning fullt ut hos Sveriges regering och riksdag.

Dessa frågor ingår inte i förhandlingarna på EU-nivå om ett nytt gemensamt asylsystem. Det finns därför ingen anledning att invänta EU-beslut. Med det sagt måste Sverige vara pådrivande inom EU för att upprätthålla rätten till asyl.

Det krävs säkra och lagliga vägar till EU för asylsökande och en gemensam lagstiftning som säkerställer att alla som söker asyl i EU ges tillgång till en human och rättssäker asylprocess.

I oktober kommer Röda Korset att presentera en utvärdering av de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Vi kan se att personer med korta tillfälliga uppehållstillstånd som nekas familjeåterförening drabbas hårt, vilket leder till en ökad psykisk ohälsa. Kvinnor och barn lever ofta kvar under svåra förhållanden i hemländer eller i tredje land. Det skärpta och utvidgade försörjningskravet för familjeåterförening innebär ytterligare hinder och leder till en ökad risk för utnyttjanden på arbetsmarknaden.

Röda Korset ser fram emot att vara en del av de fortsatta diskussionerna om hur den svenska och europeiska lagstiftningen kan utformas, både på kort sikt och i form av en långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning som ersätter den nuvarande utlänningslagen.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset