Vi måste få hjälpa offren för kriget

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Läget i Syrien var ansträngt redan tidigare. Efter åtta år av blodiga strider är hälften av sjukvården i Syrien ur bruk. Två miljoner barn kan inte gå i skolan och varannan syrier har tvingats på flykt antingen inom sitt eget hemland eller utomlands. 

Uppskattningsvis kan 300 000 människor tvingas på flykt efter de senaste dagarnas stridigheter. I staden Hassakeh riskerar hundratusentals människor att stå utan dricksvatten efter att stadens vattenstation attackerats.

I nordöstra Syrien finns redan sedan tidigare 100 000 människor i flyktingläger där det råder akut humanitär kris. Många barn och kvinnor, som utgör huvuddelen av de boende i dessa läger, har dött på grund av bristen på mat, avsaknaden av vård och av kyla. Svåra diarréer och undernäring är utbredd bland de boende och mammor söker desperat medicinsk hjälp för sina barn. Många sover under bar himmel.

Röda Korset finns på plats för att lindra lidandet. Det handlar om att dela ut mat, säkra tillgång till vatten, driva fältsjukhus och hälsoinsatser, många är volontärer som hjälper till med första hjälpen-insatser. Vi hjälper också personer som har förlorat kontakt med sina anhöriga att hitta varandra.

Anledningen till att vi kan göra allt detta är att den internationella humanitära rätten, krigets lagar, slår fast att Röda Korset och Röda Halvmånen ska få hjälpa. Vi är en opartisk och neutral aktör som hjälper alla som behöver det oavsett vem de är, deras politiska tillhörighet eller tro. Det gör att vi respekteras och accepteras.

Den humanitära rätten innehåller också regler som ska skydda alla som inte deltar i konflikten; sårade och sjuka måste skyddas och ges vård, sjukhus får inte anfallas, frihetsberövade personer måste behandlas humant och opartiska humanitära organisationer ska ges tillträde till människor som behöver hjälp. 

Varje gång någon aktör bryter mot detta måste det få svidande konsekvenser. Civila, sårade och sjuka, och humanitär personals säkerhet måste garanteras. 

För att stoppa lidandet i Syrien krävs att omvärlden agerar snabbt och beslutsamt:

  • För det första krävs en politisk lösning på konflikten. Civilbefolkningen i Syrien har drabbats fruktansvärt hårt av den konflikt som nu pågått i åtta år. Våldet måste upphöra.
  • För det andra måste den humanitära rätten och humanitära aktörer respekteras. Civila och civil infrastruktur får inte vara måltavla för attacker. Hjälpinsändningar och sjukvård måste kunna nå de drabbade. Det behövs också tillräckligt med resurser för att täcka behoven. Sveriges beslut om 100 miljoner kronor extra för humanitära insatser i nordöstra Syrien är mycket välkommet, men mer resurser kommer att behövas.
  • För det tredje måste vi garantera att de som flyr från Syrien och andra konflikter garanteras skydd och behandlas humant. Sverige ska vara pådrivande för att identifiera lösningar som upprätthåller rätten till asyl och grundläggande mänskliga rättigheter för människor på flykt. EU måste ta ansvar för människor som flyr. Fler lagliga vägar in i EU behöver upprättas.

När konflikter blossar upp ser vi hur centralt det är att krigets lagar upprätthålls. Alla aktörer måste respektera den humanitära rätten och sätta civilbefolkningens behov i första rummet.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset

 

Publicerad i Aftonbladet 2019-10-16