Verksamhet för hälsa och gemenskap

Integration

I Varbergs Röda Kors arbetar vi för att göra skillnad för många människor i en utsatt situation. Vi fokuserar i dagsläget fråmst på ökad delaktighet och integration, samt bryta ofrivillig isolering och skapa möten som leder till ökad delaktighet och gemenskap.