Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Integration

Varberg

I Varbergs Röda Kors arbetar vi för att göra skillnad för många människor i en utsatt situation. Vi fokuserar i dagsläget fråmst på ökad delaktighet och integration, samt bryta ofrivillig isolering och skapa möten som leder till ökad delaktighet och gemenskap.