Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Oskarshamn

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Rödakorsvärdar i sjukvården

Oskarshamn

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Öppet Hus