Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Växjö Lasarett

Lasarettet kan ibland kännas väldigt stort och man är rädd för att gå vilse i alla korridorer och kulvertar. Kanske är man oroad för ett besked man ska få och behöver prata av sig en stund. Rödakorsvärdarna finns som ett medmänskligt stöd i alla tänkbara situationer.

Rödakorsvärdar på lasarettet

Rödakorsvärdarna har funnits på Växjö centrallasarett sedan oktober 1961. Sedan dess har värdarnas uppgifter skiftat, men de har alltid funnits där som ett medmänskligt stöd för lasarettets besökare. Detta kan innebära att ledsaga någon till en avdelning eller bara peka ut vägen, ordna fram rullstolar, ringa till färdtjänst.

Rödakorsvärdar på akuten

För tillfället har vi inga värdar på akuten!

På akuten finns rödakorsvärdarna som ett medmänskligt stöd för patienter och deras anhöriga. Uppdraget består bland annat av att lugna oroliga patienter, sitta ner för en pratstund, hjälpa till med information, ordna dricka och något litet att äta med mera. Värdarna går på schemalagda pass.

Vill du bli rödakorsvärd, eller har du frågor om värdarna?

Kontakta Marie Liljegren, verksamhetsutvecklare Social verksamhet

Tfn: 0470-213 93

Mobil: 0760-20 90 04

E-post: vaxjo.besok@redcross.se

Kontakta verksamheten