Depåverksamhet inom Second Hand

Växjö Depå

Växjö

På 16 platser runt om i Sverige har Röda Korset uppsamlingsplatser för textilier, depåer, dit kretsar skickar textilier de inte kan sälja sin sin second hand-butik. Det finns ett värde i dessa textilier som vi på så sätt bibehåller, samtidigt som vi tar ansvar för miljön och bidrar till en hållbar utveckling där vi sparar på jordens resurser

Kupan i Växjö är en av de platser som har en depå, vilket innebär att kläder, textil, skor och väskor som inte går att sälja i butiken packas och skickas till ett företag i Tyskland som arbetar med textilåtervinning. Cirka 25 kupanbutiker lämnar säckar med textilier till depån i Växjö. När depån är full beställs en lastbil som skulle kört tillbaka tom till Tyskland, men som i stället fylls med våra säckar.

Innehållet i säckarna blir till olika nya material, till och med dammet som bildas i återvinningsprocessen tas om hand och blir nytt material. Hur bra är inte det?

Vill du vara med och göra en insats för miljön? Hör av dig till verksamhetschefen på Kupanbutiken och anmäl ditt intresse för att vara med vid lastningen av säckarna.

Monica Ravelli, tfn: 0470-270 90 eller e-post: monica.ravelli@redcross.se

Kontakta verksamheten