Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Kalejdoskopet

Helsingborg

Röda Korset Helsingborgskretsen har drivit projekt Kalejdoskopet, med start 2018, riktat till stöd för ungdomar som riskerar social utslagning. Projektet har ensamkommande unga i åldern 18–25 som målgrupp. Under projektets gång har det blivit tydligt vilka utmaningar unga ensamkommande står inför i samhället, t.ex. som ett resultat av asylprocess, migration och erfarenheter som de unga bär med sig från sin uppväxt, men det kan också vara konflikter som alla ungdomar upplever i övergången till vuxenlivet. Projektets övergripande mål är att stärka ungdomarnas delaktighet, egenmakt, underlätta deras sociala integration i samhället och förbättra deras psykiska hälsa samt att minska riskerna för hemlöshet. 

VERKSAMHETER:

  • Rådgivning: Stöd i kontakt med jurister, advokater och Migrationsverket. Stöd i kontakt med kommunen, skola, myndigheter. 
  • Akuta lösningar: Stöd i form av mat, kläder och andra grundläggande behov.   
  • Samhällsorientering: Stöd i form av workshop med fokus på att hitta boende, jobb och struktur i livet.  
  • Psykosocialt stöd: Enskilda stödsamtal och individuell planering.  
  • Information gällande den Nya gymnasielagen (NGL). Även besök till skolor och nätverksträffar.  
  • Torsdags öppet hus: tryggplats, gemensam matlagningen, läxhjälp/språkstöd och drop in.  
  • Fritidsaktiviteter: Utflykter, sommaraktiviteter, planeringen av lov, fredagsfotboll.  
  • Integrations aktiviteter - Mentorskaps program (Ungdom med Ungdom) i samarbete med Lunds universitet, Socialhögskolan - Campus Helsingborg.  
  • Psykisk Hälsa – Stödsamtal i Grupp i samarbete med psykolog- och socionomstudenter. Röda Korset Behandlingscenter Malmö erbjuder handledning till frivilliga studenter.  
  • Psykisk Hälsa – Musik och känslor i grupp i samarbete med en musikterapeut och psykologstudent.  

 Projektledarna: 

Mónica Gallego 073 518 98 68 monica.gallego@redcross.se. Facebook: Mónica Röda Korset

Carlos López 073 518 98 66 carlos.lopez@redcross.se. Facebook: Carlos Röda Korset.