Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Äldreverksamheter

Spjutstorp

Spjutstorpskretsen

Andra tisdagen i juli månad anordnar vi sommarutflykt med fokus på våra äldre. Men alla är välkomna. Du behöver inte vara medlem.

1:a Advent bjuder vi de boende på Norrevång i Skåne Tranås på hembakat. En gammal tradition där de boende uppskattar vårt sällskap. 

Före jul gör vi ett hembesök i Spjutstorp gamla församling hos ensamma över 80 år.

Delar av styrelsen gör också spontana besök hos äldre.

Dessa aktiviteter är tills vidare inställda på grund av pågående pandemi.

Kontakta verksamheten

Majken Nilsson