Om oss

Det är frivilliga insatser som är basen i all vår verksamhet. Genom att ge av sin tid kan våra frivilliga medarbetare förbättra livsvillkoren för andra i Sverige och övriga världen. Samtidigt vittnar många om hur mycket de själva får tillbaka genom engagemanget för andra.

Röda Korsets mål och uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande genom att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta.

För att kunna ta sig an detta behövs många människors engagemang. Känner du att du vill vara med och bidra med din tid, dina kunskaper och erfarenheter? Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

Secondhandbutiker
Nystrandsgatan 29, telefon 016-14 16 00

Postadress
Röda Korset Eskilstuna
Nystrandsgatan 29
633 46 Eskilstuna

Bankgiro
287-5508

Styrelsen i Eskilstuna 2023

Ordförande
Solveig Lundström

Vice ordförande
Johanna Westman

Sekreterare
Pia Gillström

Kassör
Pär Åkerblom

Övriga styrelselemöter
Inger Johansson
Lisa Krushberg
Monica Wikberg
Göran Erlingson
Stefan Krstic

Revisorer
Johan Rudengren

Revisorssuppleanter
Stefan Murhbeck

Valberedning
Per-Inge Pettersson