Grundläggande behov

Akuta insatser för basala behov

Uppsala

Röda Korset i Uppsala stöttar aktivt personer som faller eller riskerar falla utanför samhällets skyddsnät på grund av Covid-19. 

Inom ramen för Röda Korsets akuta insatser erbjuds:

  • Akutstöd i form av kläder, matkuponger och hygienartiklar
  • Språkträning och hjälp med blanketter. 
  • Stöd, rådgivning och lättillgänglig samhällsinformation

Vi kan tyvärr inte erbjuda tillfällig eller permanent boende.

För att vi ska kunna stötta i de akuta basala behoven behöver den hjälpsökande komma till Träffpunkten så att vi får träffa personen och göra en bedömning utifrån individuella behov och förutsättningar. Hjälpen är en akutinsats och inte ett fortlöpande stöd.

Adress: Trädgårdsgatan 16C, Uppsala
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10-15.  Avvikande öppettider kan förekomma under röda dagar.