Grundläggande behov

Akuta insatser för basala behov

Uppsala

Röda Korset Uppsala stöttar personer som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets skyddsnät.

Inom ramen för Röda Korsets akuta insatser erbjuds:

  • Akutstöd i form av kläder, matkuponger och hygienartiklar
  • Stöd, rådgivning och lättillgänglig samhällsinformation
  • Stöd och hjälp med blanketter

Vi kan tyvärr inte erbjuda övernattning eller annan typ av boende. Vi har heller ingen tillgång till duschutrymme eller tvättmaskin.

Besök oss på Träffpunkten så att vi får träffa den hjälpsökande och göra en bedömning utifrån individuella behov och förutsättningar. Hjälpen är en akutinsats och inte ett fortlöpande stöd.

Adress: Trädgårdsgatan 16C, Uppsala
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10-15.  Avvikande öppettider kan förekomma under helgdagar.