Anhörigstöd

Anhörigstöd

Uppsala

Att se en anhörig drabbas av sjukdom eller funktionshinder är aldrig lätt. Det är enkelt att hamna i en ond cirkel av social isolering och osäkerhet. Som närstående är det viktigt att finnas till hand som ett stöd och för att kunna göra det är det viktigt att må bra själv. Anhörigcentrum erbjuder en plats för dig att som anhörig eller närstående kunna få kostnadsfritt stöd och råd i olika frågor.

Tillfällig kontakt (under covid-19): anhorigcentrum@uppsala.se

Kontakta verksamheten