Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Efterlevandestöd

Uppsala

Röda Korset erbjuder medmänskliga samtal via telefon för dig som förlorat en anhörig. 

"Vi fikar, gråter och skrattar"

– Deltagare Efterlevandestöd