Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap Hagunda

Södra Hagunda

  • Ny krisberedskapsplan tas nu fram för Hagunda rödakorskrets i Uppsala kommun. Beredskapen behöver utvecklas och stärkas så vi ska vara rustade om någon kris uppstår i vårt område norra och södra Hagunda (dvs. gamla Hagunda kommun).

  • Hagundakretsen har behov av fler frivilliga till områdets krisberedskap. I samband med utskick inför årsmöte 2021 till våra medlemmar ingår en extra information om vår krisberedskap och förfrågan/önskemål om fler frivilliga till krisberedskapen och till andra aktiviteter i kretsen. Medlem eller Du som idag inte är medlem men är intresserad av att veta mer är mycket välkommen att höra av dig till:

    Annie Hansen Falkdal, tel. 0703748961, mail: annie.hansen.falkdal@gmail.com
    David Back, tel. 0706794512, mail: david.back62@gmail.com

Lokal krisberedskap

Krisberedskap och första hjälpen

Uppsala