Lokal krisberedskap

Uppdrag hjärtat

Uppsala

Röda Korset i Uppsala har sedan Alla hjärtans dag den 14 februari 2022 drivet projektet Uppdrag Hjärtat. Det går ut på att förse landsbygden i Uppsala kommun med hjärtstartare. Projektet syftar också till att sprida kunskapen om hur man använder hjärtstartare och hur man kan rädda liv!

Vi tycker inte att det ska vara någon skillnad om man bor i stan eller på landet. Genom att förse Uppsalas landsbygd med hjärtstartare vill vi öka beredskapsförmågan för att rädda liv. Vi vill också sprida kunskap om hur man använder hjärtstartare genom att ge förevisningar i hjärt- och lungräddning. Det gör vi i samarbete med lokala rödakorskretsar och aktiva föreningar i bygden. Flera av sådana förevisningar är redan inplanerade i landsbygden och kommer att annonseras när det närmar sig. 

Klicka här för att läsa mer om projektet i vårt pressmeddelande

Just nu finns våra hjärtstartare på dessa platser i kommunen:

  • Länna Macken: Lärkträdsvägen 1, 741 73 Länna
  • Föreningen Tunatorget: Börsta 13, Alunda, Sweden
  • Bälinge Pizzeria: Kyrkstigen 1, 743 82 Bälinge
  • Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB: Oxsätra 29, 740 22 Bälinge
  • Stratus handlar’n i Järlåsa: Salavägen 6, 744 96 Järlåsa
  • Vattholma: Malmvågsvägen 7, 743 50 Vattholma

Kontaktuppgifter:
Dlovan Kassab, verksamhetschef.
072-519 77 03
dlovan.kassab@redcross.se

Gunhild Hansen, utvecklingschef.
073-841 75 22
gunhild.hansen@redcross.se

Förevisning av hjärtstartare på Bälinges familjefest - Idrottsdagen.