Första hjälpen-grupper

Våra första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap och kan bokas vid evenemang som konserter eller idrottstävlingar.

Första hjälpen-grupper

Uppsala första hjälpen-grupp

Uppsala

Vi har beredskap vid till exempel festivaler, konserter och idrottsevenemang. Vi säljer olycksfallsberedskap till den som behöver hjälp vid till exempel idrottsevenemang, musikarrangemang eller festivaler. Detta innebär att vi tar hand om personer som skadar sig eller hastigt blir sjuka. Vi är utbildade att ge första hjälpen vid allt från skrubbsår till hjärtstopp. Vi samarbetar ofta med ambulans och polis.

Vårt arbete är ideellt. Inkomsten betalar utbildningen av gruppens medlemmar samt täcker förbrukningsmaterial.