Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Vuxna i skolan

Uppsala

Att vara ung är inte alltid lätt. Därför finns vi som en extra resurs i en klass eller på fritidshemmet. Vi fungerar som en hjälpande hand under lektionerna eller vid fritidsaktiviteterna. Arbetet utförs på låg- och mellanstadieskolor i Uppsala.

Läxhjälp

Läxhjälp - Träffpunkten

Uppsala