Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Första hjälpen

Värmland

Gruppen deltar på olika evenemang med beredskap för första hjälpen.

Kontakta verksamheten

Kontakta verksamheten

Madelene Harneman

Telefon:

Fler verksamheter i kommunen

Lokal krisberedskap

Krisberedskap