Första hjälpen-grupper

Våra första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap och kan bokas vid evenemang som konserter eller idrottstävlingar.

Första hjälpen-grupper

Skellefteå första hjälpen-grupp

Skellefteå

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. När en katastrof eller olycka inträffar kan vi agera snabbt och kraftfullt. Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.

Vad gör vi i Skellefteå?

I Skellefteå är vi ca 20 aktiva medlemmar som arbetar idéellt med de uppdrag vi åtar oss. Vår arbetsuppgift är att ge första hjälpen vid eventuella olycksfall eller hastigt insjuknande i samband med olika evenemang, t ex på festivaler, idrottstävlingar och konserter.

Om en olycka eller ett sjukdomsfall skulle inträffa kan vi ta hand om allt ifrån lättare skador (småsår och stukningar) till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.

Vem kan bli frivillig?

För att gå med i Första hjälpen-gruppen behövs ett intresse, engagemang och möjlighet att avvara tid. Inga förkunskaper krävs. Röda Korset står för den utbildning som du behöver för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Vill du boka oss för uppdrag?

Vi arbetar oftast där människor samlas och det kan finnas risk för olycksfall eller akuta sjukdomar. Exempel på uppdrag är idrottsevenemang av varierande slag, publika evenemang såsom mässor, marknadsdagar och konserter.

Vi tar även på oss uppvisningar och demonstrationer av första hjälpen. Alla i gruppen arbetar frivilligt och utan ersättning, dock tar vi ut en avgift av arrangören av uppdraget som går till våra omkostnader för material, resor, mat och utbildning.

Kontakta oss gärna för att få veta mer!

 

 

Kontakta verksamheten

Emma Markström