Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Folkhälsoresan

Folkhälsoresan är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Röda Korset som kombinerar kreativa och hälsofrämjande metoder för att motverka hälsoklyftor och minska ofrivillig ensamhet för barn, unga och äldre.
Folkhälsoresan är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Röda Korset som kombinerar kreativa och hälsofrämjande metoder för att motverka hälsoklyftor och minska ofrivillig ensamhet för barn, unga och äldre.

En jämlik hälsa är avgörande för ett välfungerande samhälle där människor har möjlighet att leva ett meningsfullt liv och utvecklas. Coronapandemin visade tydligt hur ojämlik människors hälsa är i Sverige. Redan utsatta grupper drabbades hårt både fysiskt och psykiskt och alltför många befinner sig i ofrivillig ensamhet. 
 
På 15 orter runt om i Sverige ska deltagarna i Folkhälsoresan identifiera sina hälsobehov och komma med lösningar som stärker och förbättrar den lokala folkhälsan. Dessutom kommer skrattfyllda och färgsprakande föreställningar besöka varje ort! Genom skratt, lek och glädje ges förutsättningar att bygga tillit och gemenskap och diskutera hälsofrågor på ett avdramatiserat sätt.

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet och pågår fram till 2026. 

Nyheter

Metod

En röd näsa på Röda Korset

"Genom att kroka arm med Röda Korset och förena våra unika kompetenser i projektet Folkhälsoresan, kommer vi motverka hälsoklyftor med hjälp av skratt, kreativitet, ny kunskap och aktiviteter som främjar delaktighet och medmänskliga möten" Mays Sylwan, Clowner utan Gränser.

På gång

2023
Vår 2023

Utbildning och metodutveckling

SOMMAR 2023

TURNÉ 2023

Den första turnén genomförs i augusti - september 2023.

HÖST/VINTER 2023

Uppstart av lokalt hälsofrämjande verksamhet.

Tillsammans med projektteamet startar/vidareutvecklas befintlig hälsofrämjande verksamhet utifrån lokala behov.

2024
VÅR/SOMMAR 2024

TURNÉ 2024

Turné 2 genomförs för ytterligare inspiration och uppföljning.

Kontakt

Folkhälsoresan

Vill du veta mer om folkhälsoresan?