Radio i närbild

Gör en krisplan som privatperson

Gör en krisplan som privatperson

Du kan själv som privatperson påverka hur du klarar dig i en kris genom att göra en egen krisplan och se till att du får rätt information i händelse av kris.

Gör din egen krisplan

  • Se till att du kan klara dig utan hjälp i upp till en vecka.
  • Du kan själv påverka hur du klarar dig i en kris. Förbered så att du har vatten, mat, värmekällor och kommunikationshjälpmedel hemma om ett strömavbrott eller en annan kris kommer. Utgå ifrån att du kan komma att behöva klara dig i upp till en vecka, då kan samhällets resurser i första hand gå till de som behöver det som mest.

Inför en eventuell kris

  • Förbered en krislåda för hela familjen, för grundbehov i några dygn.
  • Om mobilen och internet inte funkar, vid till exempel ett strömavbrott, är det bra att ha viktiga telefonnummer nedskrivna. Kanske kan du låna en telefon som fungerar eller ta dig till en plats där det går att ringa.
  • Gör upp en plan med dina närmaste om var ni ses om ni inte kan nå varandra.

Under en pågående kris

  • Följ råd och instruktioner från myndigheter och din kommun.
  • Se till att du har tillgång till en FM-radio, och ställ in din, där delas information när något har hänt. Ha gärna en batteridriven radio hemma ifall el och internet inte skulle funka.
  • Samhällets informationsnummer vid stora olyckor och kriser är tel: 113 13. Du kan ringa dygnet runt om något allvarligt hänt.
  • På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida krisinformation.se hittar du samlad information om pågående händelser och samhällets ansvar från svenska myndigheter.
  • På hemsidan Lilla krisinfo finns information som riktar sig till barn, för att möjliggöra för dig som vuxen att kunna prata om krisen med barn i din närhet.

Första hjälpen-tips i mobilen

Ladda ner vår Första hjälpen-app! Du får grunderna i första hjälpen och råd och tips att ta del av. Appen är enkel, gratis och kan rädda liv.

För iPhone För Android

Hand håller i kaffekopp

Stöd någon som är i kris

Lär dig om krisstöd