En volontär står redo att hjälpa till efter en attack i Ukraina.

Genom krigets lagar når hjälpen fram

Genom krigets lagar når hjälpen fram

Första världskriget, Vietnam, Gaza. I mer än 160 år har vi arbetat för att hjälpa och skydda drabbade i krig. När antalet konflikter ökar blir det än viktigare att stå upp för krigets lagar.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Det började på ett slagfält i Solferino, Italien. Året var 1859 och den schweiziska affärsmannen Henri Dunant förfasades över krigets brutalitet och lidandet bland skadade. Han bestämde sig för att skapa en organisation för att hjälpa sårade och ta fram regler för att minska krigets lidande. Så skapades Röda Korset och det som kallas för krigets lagar – en del av Genèvekonventionerna och folkrätten.

Idag, mer än 160 år senare, pågår arbetet alltjämt. Tack vare Röda Korsets neutralitet och opartiskhet når hjälpen fram.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du stöttar vårt arbete med att informera om krigets lagar världen över, men du räddar även liv i krigsdrabbade områden.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
En målning av slaget vid Solferino, soldater och hästar i strid på ett slagfält.
Slaget vid Solferino 1859.

Röda Korsets arbete för att komma fram och och hjälpa drabbade i krig bygger på både mod, handlingskraft, förhandlingsförmåga och diplomati. Även om uppdraget i sig, att hjälpa och skydda drabbade, är detsamma som för 160 år sedan så förändras världen.

 – Förr jobbade vi mest i konflikter mellan stater, nu hjälper vi vid alla former av väpnat våld. Offren är inte längre bara soldater, sårade och krigsfångar. Idag drabbas också kvinnor, barn, flyktingar och säkerhetsfångar hårt, säger Jean-Yves Clémenzo på Internationella rödakorskommittén, ICRC.

ICRC är den del av rödakorsrörelsen som jobbar just i krig och konflikter. Hjälpen består av allt från krigskirurger och matleveranser till att evakuera belägrade städer och hjälpa människor att hitta försvunna anhöriga. Samtidigt pågår mycket arbete bortanför nyhetsrubrikerna. Stridande parter utbildas i krigets lagar och samtal med både regeringar och rebellgrupper pågår ständigt. Hjälpen ska fram och civila ska skyddas.

Några exempel på vad arbetet med krigets lagar bidragit till:

  • Under de två världskrigen fick miljontals krigsfångar hjälp.
  • År 2023 blev 1 000 krigsfångar i Jemen fria med Röda Korsets hjälp.
  • 2/3 av världens rebellgrupper fick utbildning om krigets lagar 2022.
  • Tack vare Röda Korset kan människor lämna belägrade städer i Ukraina, som Mariupol 2022.
  • Hösten 2023 bidrog Röda Korset i befriandet av 100 personer ur gisslan i Gaza. 

””Du kan bara förändra världen om du är galen nog att tro att det går.””

Henri Dunant

Enligt Jean-Yves Clémenzo har antalet konflikter runt om i världen fördubblats sen 2012 och ligger i dag på en historiskt hög nivå. Över 55 krig pågår, främst i Mellanöstern och Afrika. Dessutom finns det över 80 konflikter där rebeller eller andra väpnade grupper slåss. Som en följd är de humanitära behoven enorma.

– Vår största utmaning är att vinna tillit hos parterna i konflikten för att få tillgång till behövande och kunna hjälpa. Det är ett tufft, men livsviktigt jobb, säger Jean-Yves Clémenzo.

En läkare och en sjuksköterska på ett sjukhus som ger vård till en skadad person.
Operationssal i Gaza där skadade får vård av Röda Korset.

Det har blivit svårare att garantera hjälparbetarnas säkerhet. Konflikten i Gaza gör 2023 till det dödligaste året någonsin för hjälparbetare. Men trots svårigheter och risker leder insatserna till att rädda liv.

– Ju mer krigets lagar respekteras, desto större är möjligheten för oss att återuppbygga samhällen och återgå till fred, säger Jean-Yves Clémenzo.

En volontär utbildar soldater om krigets lagar i Colombia.
Röda Korset utbildar rebeller om krigets lagar i Colombia.

Internationella Rödakorskommittén, ICRC

ICRC är en oberoende och neutral organisation som sedan 1863 verkar i över 100 länder med 21 000 medarbetare för att skydda och hjälpa offer för väpnade konflikter.

ICRC:s huvudkontor finns i Genève, Schweiz. Organisationen är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.