Att stå upp för humanitet mot krigets många ansikten

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Man brukar säga att Röda Korset har ett uppdrag att vara humanitetens väktare, särskilt kopplat till allt det inhumana som krig medför. Röda Korset kom till som en direkt humanitär respons på krigets fasor. Att vi ska förhindra och lindra lidande, skydda liv och värna människovärdet och skapa förståelse mellan människor som kan bidra till varaktig fred, är kärnan i vårt humanitära ”väktaruppdrag”. Genom historien har det tydliga uppdraget inneburit att man har varit tvungen att förhålla sig till det faktum att krig inte är något statiskt. Tvärtom är krig och krigföring i konstant förändring.

Arbetet med humanitär respons

Det är viktigt att man i arbetet för en humanare värld är medveten om vad det är man måste förhålla sig till och vara beredd på att kunna svara upp emot. Inte bara för att kunna vara förberedd och ha beredskap för att bistå människor humanitärt, utan också för att ha framförhållning och förståelse för hur de regelverk vi har till stöd får vårt arbete för en humanare värld alltid har utvecklats och utmanats i förhållande till förändring eller försök till förändring i sätten att föra krig. Ett regelverk som är avsett att humanisera krigföringen, som krigets lagar är, måste med andra ord vara adekvat i förhållande till hur kriget ser ut i olika tider.

Att bistå sårade och sjuka i en tidsperiod innebär kanske något annat i en annan. Är det drönare eller självmordsbombare, eller både och, och allt däremellan som kommer med våld och förödelse? Hur motiverar man krigförande parter att uppträda i enlighet med krigets lagar: är det heder, ära, och medaljer, straff, ekonomiska sanktioner eller offentligt skuld- och skambeläggande på Facebook? Och var är det vi ska stå beredda med våra humanitetens ”väktartrupper” när krigets frontlinje kan vara i rymden, på internet, på en julmarknad och i ett sönderbombat Syrien eller våldsdrabbat Sydsudan? Och vilka regler blir tillämpliga när det ibland är svårt att förstå vad som är krig och inte? Behöver vi stärka regelverken med nya regler? Eller räcker det med anpassad tolkning och tillämpning när varken stridsmedel eller metoder kan antas vara desamma?

Om krig genom historien

Röda Korset har genom historien bland annat tagit sin väktarroll genom aktivt arbete för att den humanitära responsen – både direkt och genom regelverk – ska vara adekvat i förhållande till de fasor kriget fört med sig i olika tider.

ICRC (Internationella rödakorskommittén) har tagit fram en både intressant och pedagogisk översikt över krigets föränderliga ansikte genom historien, nära kopplat till utvecklingen av det humanitära svaret. Läs översikten om krigföring genom historien här (på engelska). Sammanställningen innehåller bland annat flera kortare filmsnuttar så den kan ta ett tag att ladda ned. Misströsta inte! Klicka dig fram genom århundradena längst ned på varje sida.

Vilka tankar väcker översikten hos dig? Går det att förbereda sig för att på bästa sätt kunna vara humanitetens väktare? Vad kan vi tillsammans göra bättre? Kanske är du också en humanitetens väktare, som vill stå upp för medmänsklighet här och nu? 

Kvinna håller utbildning i krigets lagar

Vill du veta mer om olika folkrättsfrågor?

Läs artiklar om folkrättsfrågor