Fyra ungdomar får vaccin mot gula febern

Gula febern – fler behöver få vaccinet

Gula febern – fler behöver få vaccinet

Gula febern är en virussjukdom med hög dödlighet som sprids i Afrika och Sydamerika. Men en vaccinationsdos ger ett livslångt skydd.

Frågor och svar om gula febern

Vad är gula febern?

Gula febern är en virussjukdom som sprids av myggor i vissa delar av Afrika och Sydamerika. Det är en sjukdom med hög dödlighet och vård är av yttersta vikt för att öka chansen att överleva.

Hur smittar gula febern?

Gula febern sprids via bett från myggor och smittar inte från människa till människa.

Vilka är symptomen på gula febern?

Alla som smittas av gula febern får inte symptom, men de smittade som har symptom får det ca. 2-6 dagar efter smittotillfället. Den smittade kan få något eller flera av följande symptom.

 • Feber
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Aptitlöshet
 • Illamående och/eller kräkningar

För de flesta så försvinner symptom efter 3-4 dagar. Men en del går in i ett nytt, farligare stadie inom ett dygn. Febern kommer då tillbaka och den här gången så påverkar det större delar av kroppen, exempelvis lever och njurar. När levern drabbas kan huden få en gul ton, gulsot, och det är därifrån namnet gula febern kommer. Den smittade kan också visa symptom som magsmärtor och kräkningar. Även blödningar från mun, näsa och mage kan förekomma. Dödligheten för de som drabbas av det här stadiet är hög.

Hur behandlas gula febern?

Det finns inget läkemedel mot gula febern i nuläget utan det är de komplikationer som uppstår som behandlas. Infektioner behandlas med antibiotika och den smittade blir behandlad mot vätskebrist och uttorkning, lever och njursvikt beroende på sina symptom.

Kan man vaccineras mot gula febern?

Ja, det finns vaccin mot gula febern där en dos skyddar mot sjukdomen hela livet hos den som vaccinerar sig, vaccinationsgraden är dock låg i länderna som drabbas av gula febern. Eftersom det inte finns läkemedel är det av yttersta vikt med massvaccinering i de områden och länder som drabbas.

Hur undviker jag att bli smittad av gula febern?

Åker du till ett land med smittorisk för gula febern bör du vaccinera dig innan du åker. Flera länder kräver redan att du är vaccinerad innan du åker in i landet och ett bevis i form av ett gult vaccinkort behöver ofta visas upp.

 • Vaccinering
 • Välj långärmade tröjor och långbyxor, speciellt kvällstid
 • Använd myggmedel
 • Sov under impregnerat myggnät
Finns gula febern i Sverige?

Inga fall av gula febern har rapporterats i Sverige det senaste decenniet. Om någon som smittas i ett annat land insjuknar i Sverige får den smittade behandling på infektionsklinik och viruset är klassad som en allmänfarlig sjukdom.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
Barn får vaccin mot gula febern

Hur jobbar Röda Korset mot gula febern?

Vi finns i 192 länder och jobbar på många platser för att hindra spridningen av gula febern. Några av de åtgärder vi gör är att:

 • Informera människor om vad gula feber är, hur sjukdomen kan undvikas och vad man ska göra om någon blir sjuk.
 • Volontärer hjälper till med vaccinationsinsatser i sina samhällen
 • Hjälper till att minska antalet myggor i riskområden genom att förbättra sophanteringen i byarna och ta bort stillastående vattendrag där myggor lägger sina ägg.
 • Ger sjukvård till drabbade och stötta deras anhöriga.
 • Utbilda våra lokala volontärer så att de till exempel kan hjälpa till att informera, stoppa minska spridning och upptäcka utbrott av gula febern.
 • Arbeta för att människor ska få vaccin.