Aktivitetsledare bössinsamling och event

Aktivitetsledare bössinsamling och event

Plats: Gävle

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som aktivitetsledare får du chansen att planera och leda kreativa insamlingsaktiviteter och event tillsammans med andra frivilliga. Intäkterna går till Svenska Röda Korsets humanitära arbete lokalt, nationellt och internationellt.  

Röda Korset i Gävle har insamlingsbössor i ett 15-tal butiker i Gävle med omnejd och vi deltar i ungefär 2-3 event om året, t.ex. julmarknader. 

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas att:

  • ansvara för bössinsamling i butiker; ha dialog med butiksägarna, tömma bössor och rapportera insamlade medel till kassör, placera ut nya bössor med rätt insamlingsmaterial.
  • aktivt delta i insamlingsaktiviteter och lokala event  
  • bidra med egna idéer för att utveckla verksamheten.

Omfattning  

Ca 2 tim/månaden eller mer, beroende på hur aktiv du vill vara. 

Är det här du?   

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.   

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Röda Korset Gävle,
bomhus@redcross.se
bomhus@redcross.se


Ansök